The Upper Deck

Áo tắm thân thiện với các tính năng của chúng tôi bên bể bơi thanh đồ uống giải khát (bao gồm bia, rượu, nước giải nhiệt đới đông lạnh), một thực đơn ăn trưa đầy đủ, pizza và kem.


Mở cửa hàng ngày - thời tiết cho phép - từ 11:00-20:00.
Ăn trưa được phục vụ từ 11:30-14:00 mỗi ngày

Tham gia với chúng tôi để HAPPY HOUR mỗi thứ sáu, có nhạc sống và cocktail nửa giá từ 5:00-18:30