Lễ Tạ Ơn tại West Wind Inn

NormandieSeaside Khách West Wind Inn trên Thanksgiving có một điều trị đặc biệt chờ đợi! Bạn sẽ được đi bộ từ xa cho một nhà hàng lớn phục vụ ngày Lễ Tạ Ơn.

Chúng tôi đang nói ở đây về. Họ sẽ được phục vụ 15:30-7:30 ngày tạ ơn.

Yêu cầu đặt phòng vào ngày nghỉ có nhu cầu cao này - vui lòng gọi Ext. 310.

Hy vọng để xem bạn có! Chúng ta đều có rất nhiều điều để tạ ơn.

Tagged with: , , ,
Posted in Blog Post