Lưu trữ Blog

USS Mohawk: The Sinking thế giới triển lãm

Bạn đã nghe nói về cuộc triển lãm nghệ thuật mà đã được đặt trên boong tàu bị chìm của tàu USS Mohawk? Nó bây giờ đã nổi lên, theo nghĩa đen, trong một cuộc triển lãm tại Lee County Alliance for the Arts. "The Sinking thế giới triển lãm" đã được tạo ra ...

Tagged with: , , ,
Posted in Blog Post