Lưu trữ Blog

Taste of the Town vs Taste of Islands

Vâng, đó là cuộc chiến của những "sở thích ăn uống". The Taste of the Town năm 2013, (Fort Myers style) sẽ bắt đầu nó đi với dàn 31 năm của sự kiện này vào chủ nhật tháng 11 3 từ 11:00-05:00. Nó di chuyển từ trung tâm thành phố ...

Tagged with: , , ,
Posted in Blog Post