Lưu trữ Blog

Chúc mừng ngày lễ từ West Wind Inn

Như Hanukkah nói đến sự gần gũi và Giáng sinh hits mùa sốt pitch, tất cả chúng ta ở West Wind Inn muốn bạn ngày nghỉ vui vẻ. Có niềm vui lớn đến với bạn vào thời gian này năm cao quý.

Tagged with: , ,
Posted in Blog Post