Stacie Krupa tại The Corner Grille

CornerArt12

Stacie là một nghệ sĩ tài năng. Nếu bạn đang ở đây và ở trên Sanibel tại West Wind Inn, sự kiện này chỉ là xuống đường, ở các góc của Tarpon Bay và Periwinkle Way.

Posted in Blog Post

Để lại một trả lời