Nên Sanibel là một từ đồng nghĩa với "tốt nhất"?

Sanibelians là đáng tự hào rằng Arthur Frommer gọi là hòn đảo của họ mình # 1 nơi yêu thích để nghỉ. Thêm vào đó là niềm tự hào là vị trí của một trường công lập Blue Ribbon được công nhận trên toàn quốc. Bây giờ đến tin rằng các thư viện công cộng Sanibel đã được công nhận bởi Tạp chí Thư viện là một thư viện 5 sao. Đó là một phần của nước Mỹ sao Libraries của tạp chí năm 2011.

Việc công nhận dựa trên dịch vụ xuất sắc và tầm quan trọng của thư viện cho cộng đồng. Đổi mới công nghệ cũng là yếu tố trong. Đó là nơi làm việc của Thư viện Sanibel công trong việc phát triển, nâng cấp và cung cấp truy cập internet không dây, truy cập vào tài nguyên thư viện trực tuyến và cho phép tải về sách điện tử và sách âm thanh.

Nếu bạn cần một kết nối internet, một ebook hay giúp đỡ một nhân viên thư viện nghiên cứu một cuốn sách, ngăn chặn bởi các thư viện công cộng Sanibel, 770 Dunlop Road. Gọi 239-472-2483 cho giờ và thông tin.

Posted in Blog Post

Để lại một trả lời