Ăn uống

IMG_9600 IMG_9967_2

Ăn cơm trưa trong bầu khí quyển thế giới cũ của chúng tôi Normandie Seaside tiệm rượu , hoặc cố gắng của chúng tôi Upper Deck Bar cạnh hồ bơi với tầm nhìn tuyệt đẹp của Vịnh Mexico.

Để lại một trả lời