Sanibel Liên hoan Âm nhạc - Lưu tháng cho Music

Oh, sự phấn khích! Đó là chỉ hai tuần cho đến khi phiên bản 2013 của những gì đã được một Sanibel truyền thống âm nhạc yêu thích trong suốt 25 năm - Liên hoan Âm nhạc Sanibel.

Trio Cavatina Việc thực hiện đầu tiên trong hàng năm Liên hoan Âm nhạc Sanibel 26 diễn ra vào thứ bảy ngày 02 tháng 3 tại Nhà thờ giáo đoàn Sanibel. Trio Cavatina, hình thành bởi ba người phụ nữ tài năng nghệ sĩ - Nghệ sĩ violon Harumi Rhodes, Cellist Priscilla Lee và nghệ sĩ dương cầm Ieva Jokubaviciute - sẽ biểu diễn Piano của Beethoven Trio Op. 1 vị trí số 1 trong E-Flat Major, Faure của Piano Trio D-Tiểu Op. 120 và Ravel Piano Trio A-nhỏ. Việc thực hiện sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Chúng tôi mong muốn này và phần còn lại của kế hoạch của mùa giải. Như nhiều khách hàng của chúng tôi tại West Wind Inn nói, "Save tháng cho Music." Làm thế nào về bạn?

Tagged with: , , ,
Được đăng trong Blog Post