Sanibel Music Festival - Lưu March Music

Oh, sự phấn khích! Đó chỉ là hai tuần cho đến khi phiên bản 2013 của những gì đã được một Sanibel truyền thống âm nhạc yêu cho 25 năm - Liên hoan Âm nhạc Sanibel.

Trio Cavatina Việc thực hiện đầu tiên trong năm Liên hoan Âm nhạc Sanibel 26 diễn ra vào thứ bảy ngày 02 tháng 3 tại Nhà thờ giáo đoàn Sanibel. Trio Cavatina, hình thành bởi ba người phụ nữ tài năng nghệ sĩ - Violinist Harumi Rhodes, Cellist Priscilla Lee và nghệ sĩ dương cầm Ieva Jokubaviciute - sẽ biểu diễn Piano của Beethoven Trio Op. 1 số 1 trong E-Flat Major, Faure của Piano Trio in D-Tiểu Op. 120 và Ravel Piano Trio ở A-nhỏ. Việc thực hiện sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Chúng tôi mong muốn này và phần còn lại của lịch trình của mùa giải. Như nhiều khách hàng của chúng tôi tại West Wind Inn nói, "Save March cho Music." Làm thế nào về bạn?

Tagged with: , , ,
Posted in Blog Post