Chuẩn bị để được "choáng váng"

bãi biển ô-vụ buồng Dịch vụ trực tuyến đánh giá, "BuzzFeed," đã có tên Sanibel ở đầu danh sách của hầu hết các "thị trấn nhỏ tuyệt đẹp của nước Mỹ. Chúng tôi Arge. BuzzFeed liệt kê của Sanibel "tỏa sáng và vẻ đẹp hoang sơ như mạnh điểm của mình và đề cập đến sự vắng mặt của tòa nhà cao tầng (chúng tôi gọi họ là" nhà cao tầng "). Và có, chúng tôi đã nói "top" như sau: # 1.
Chúng tôi trình bày bãi biển ngoạn mục của chúng tôi và Vịnh đẹp tại West Wind Inn backdoor như triển lãm bằng chứng số một. Hãy đến và xem.
Đăng trong Uncategorized