Bảo tàng Lecture Series Tính năng Nudibranch Talk

Nudibranch Bao giờ nghe nói về một Nudibranch?

Đó có lẽ không phải những gì bạn nghĩ ... Đó là một vỏ sò, mà không có một vỏ. Trên thực tế, Nudibranches là động vật thân mềm có vỏ ít.

Joyce Matthys sẽ trình bày một bài thuyết trình về những sinh vật đặc biệt tại Bảo tàng Bailey-Matthews Shell vào ngày 08 tháng hai năm 2013 như một phần của "Friday trưa Hour at the Museum" hàng loạt. Matthys là một tình nguyện viên thành lập tại các bảo tàng, và chịu trách nhiệm về tài liệu hai video mà du khách đến bảo tàng xem mỗi ngày.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.shellmuseum.org hoặc gọi Diane Thomas tại (239) 395-2233 . Liên West Wind Inn cho đặt phòng được trên Sanibel cuối tuần này. Sau đó, trước và sau khi các bài giảng thông tin, đến bãi biển và tìm thấy những vỏ ốc của riêng bạn - sau khi người thuê nhà sống đã bỏ trống, xin vui lòng. Sống pháo kích vào Sanibel là bất hợp pháp.

Posted in Blog Post