Thứ sáu bài giảng tại JN Ding Em yêu National Wildlife Refuge

Trong số những điểm thu hút ít được biết đến tại JN "Ding" Darling National Wildlife Refuge là những bài giảng thứ Sáu. Các bài giảng đều miễn phí và được tổ chức hai lần vào mỗi thứ sáu, vào lúc 10 giờ sáng và 01:00 Sắp tới vào ngày 17, tác giả Bob H. Lee sẽ thảo luận về cuốn sách của mình, hẻo lánh lawman; True Stories từ Florida game Warden. On January 24, Charles & LeBuff Deborah Gleason mất bục để nói về cuốn sách của mình, - Sanibel và Captiva đảo: A Look Back in Time.

Ghế ngồi cho các bài giảng được giới hạn và có sẵn trên cơ sở ai đến trước. Là nhà cung cấp các kinh nghiệm Sanibel True, và các khu nghỉ mát bãi biển gần nhất để "Ding" Darling NWR, West Wind Inn trên đảo Sanibel là cả hai rất vui và tự hào là khách có thể cảnh báo về các sự kiện lớn nhỏ, diễn ra ở đó.

Thông tin chi tiết có thể có ở http://www.dingdarlingsociety.org/lectures

Posted in Blog Post