Calusa Blueway Paddling Liên hoan

Một trong những sự kiện lớn trong khu vực của chúng tôi là Calusa Blueway Paddling Festival. Sự kiện năm nay là trong tháng mười một, từ ngày 1 đến 4.

Nó sẽ cung cấp trên nước hướng dẫn, các cuộc biểu tình, hội thảo, chủng tộc, các sự kiện xã hội cho người tham gia và một liên hoan phim.

Các Calusa Blueway Paddling Trail trải dài 190 dặm dọc theo bờ biển phía tây của SouthwestFlorida. Nó bao gồm những con đường mòn rừng ngập mặn mặn và các con sông nội địa truy cập vào những con đường mòn nước mặn. Sự kiện này đã được lựa chọn như là một sự kiện trên do Hiệp hội Du lịch Đông Nam trong hai năm liên tiếp.

Bạn có thể truy cập Blueway từ "Ding" Darling National Wildlife Refuge và TarponBay. Từ gió Inn là khu nghỉ mát gần nhất để "Ding" Em yêu, nó có ý nghĩa đối với bất kỳ kayakers, canoers và paddlers khác để đặt vào một gió Inn phòng hoặc bộ trong ngày 01-ngày 04 tháng 11, 2012. Tham gia với chúng tôi.

Được đăng trong bài viết Blog

Để lại một trả lời