Calusa Blueway Paddling Liên hoan

Một trong những sự kiện lớn trong khu vực của chúng tôi là Calusa Blueway Paddling Festival. Sự kiện năm nay là vào tháng Mười, từ ngày 1 đến 4.

Nó sẽ cung cấp hướng dẫn, các cuộc biểu tình, hội thảo, các chủng tộc, các sự kiện xã hội về nước cho người tham gia và một liên hoan phim.

Các Calusa Blueway Paddling Trail trải dài 190 dặm dọc theo bờ biển phía tây của SouthwestFlorida. Nó bao gồm những con đường mòn rừng ngập mặn mặn và các con sông nội địa đó truy cập vào đường mòn nước mặn. Sự kiện này đã được chọn là một tổ chức sự kiện trên do Hiệp hội Du lịch Đông Nam trong hai năm liên tiếp.

Bạn có thể truy cập vào Blueway từ "Ding" Darling National Wildlife Refuge và TarponBay. Kể từ West Wind Inn là khu nghỉ mát gần "Ding" Darling, nó có ý nghĩa đối với bất kỳ kayakers, canoers và paddlers khác để đặt vào một West Wind Inn phòng hoặc bộ trong ngày 01-ngày 04 tháng 11, năm 2012. Tham gia với chúng tôi.

Được đăng trong Blog Post

Để lại một trả lời