4 hàng năm của pháo hoa ngày hiển thị trên đảo Sanibel

Sau hai năm đấu tranh gây quỹ, thứ 4 hàng năm là ngày bắn pháo hoa trên đảo Sanibel sẽ được manged bởi Phòng Thương mại. Thiên Chúa ban phước cho họ và nhà tài trợ Trình bày năm nay - John & Jay tại John R Gỗ Realtors.

Màn hình hiển thị của năm nay sẽ là vào lúc hoàng hôn Ðêm Thứ Tư, ngày 04 Tháng Bảy 2012. Thông thường, màn hình hiển thị được đưa ra trên mặt nước từ chân Bailey Road. Kết quả là, hàng trăm chiếc xe sẽ đậu trên quần đảo Causeway để xem. Một lựa chọn khác là để xem từ tàu thuyền. Tuy nhiên, có một khu vực an toàn tuần tra của cơ quan để đảm bảo sự tuân thủ.

Đó cũng là một thứ 4 đảo ngày diễu hành. Kể từ khi tất cả mọi người trong cuộc diễu hành và dọc theo tuyến đường (Periwinkle Way) biết nhau, đó là chuyện quê nhà. Xem cho súng ngắn nước đến từ các cuộc diễu hành và khán giả. Bạn đã được cảnh báo.

Chúng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hơn Sanibel TRUE hơn này. Đặt tại các các gió Inn để đảm bảo bạn có một căn phòng.

Sanibel Fireworks

Được đăng trong bài viết Blog

Để lại một trả lời