Lưu trữ hàng tháng: tháng 1 năm 2014

kki Matsumoto, tôn kính nghệ sĩ Sanibel, đã được thông qua

Du khách thường xuyên đến và cư dân của đảo Sanibel sẽ thấy nghệ thuật đặc biệt Ikki Matsumoto trong nhiều hòn đảo và các địa điểm khác Southwest Florida. Ông được biết đến với những bức chân dung cách điệu của các loài chim, Sealife và cảnh quan bán nhiệt đới phản ánh bản chất trên ...

Được đăng trong Chưa được phân loại