Lưu trữ hàng tháng: tháng 4 năm 2013

Trại hè Sanibel

Trại hè trên Sanibel - Trại Nghệ thuật mùa hè, mà nó là. Đây là một cách tuyệt vời để giữ cho cầu thủ trẻ sáng tạo hoạt động trong khi học được ra ngoài. Dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 03 tháng 6 và chạy mỗi tuần thông qua ngày 26 tháng bảy - với một ...

Tagged with: , ,
Được đăng trong Blog Post

Shooters Wanted tại "Ding" Em yêu NWR

Với một sự giàu có của các đối tượng chụp ảnh có sẵn trong JN "Ding" Darling National Wildlife Refuge, bạn có thể muốn tìm hiểu để bắn từ một chuyên gia. Và nếu bạn có kế hoạch để làm điều đó, chúng tôi đề nghị bạn đặt phòng ...

Tagged with: , ,
Được đăng trong Blog Post