Lưu trữ hàng tháng: tháng 4 năm 2012

Cuộc tìm kiếm Illusive ngập mặn Cuckoo

Họ đã rất bận rộn tại "Ding" Darling, theo dõi ngập mặn cúc cu. Con chim này rất khó để phát hiện vì nó vẫn tồn tại trong rừng ngập mặn và nhận được trong đó để đến chỗ người ta thường đòi hỏi một chiếc thuyền và một số kỹ năng đặc biệt. Như ...

Được đăng trong Blog Post

Calusa Blueway Paddling Liên hoan

Một trong những sự kiện lớn trong khu vực của chúng tôi là Calusa Blueway Paddling Festival. Sự kiện năm nay là vào tháng, từ ngày 1 đến 4. Nó sẽ cung cấp hướng dẫn, các cuộc biểu tình, hội thảo, các chủng tộc, các sự kiện xã hội về nước cho người tham gia ...

Được đăng trong Blog Post

Với Chúa Nhật Phục Sinh chỉ vài giờ đi,

Với Chúa Nhật Phục Sinh chỉ vài giờ đi, nó xảy ra với chúng ta rằng một số khách hàng của chúng tôi và những người đọc blog này có thể tìm kiếm một nhà thờ trên đảo Sanibel để ăn mừng sự kiện này. Dưới đây là một danh sách, bao gồm cả số điện thoại ...

Được đăng trong Blog Post