ทักทายวันหยุดจากลมตะวันตก Inn

ขณะที่ฮานุคคามาใกล้ชิดและความนิยมในฤดูกาลสนามไข้คริสต์มาสเราทุกคนที่ลมตะวันตก Inn หวังว่าคุณจะมีความสุขในวันหยุด
อาจจะมีความสุขที่ดีมาให้คุณในเวลานี้ปีที่สูงส่ง

ติดแท็กด้วย: , ,
โพสต์ใน บล็อกโพสต์