Përsosmëri E-Award

Ju keni diçka për të thënë se si janë trajtuar, kur ju vizitoni Sanibel Island dhe Vizitor Lee County dhe Konventën Bureau ka një sistem pune në emrin tuaj. A keni përjetuar shërbimin e madh të konsumatorëve nga dikush që me të vërtetë shkoi lart dhe përtej thirrjes së detyrës? "E Awards" Të janë të dizajnuara për të njohur atë person.

Çdokush që përjeton shërbimin e jashtëzakonshme të konsumatorëve mund të emërojë një person një çmim, duke supozuar se personi i përmbush kriteret e dhënies. Nominimet shqyrtohen nga një panel objektiv të ekspertëve të industrisë dhe ato të reflektuar Tramadol raste më bindëse të shërbimit janë zgjedhur për çmime të lartë. Çmimet janë shpallur dhe prezantuar në një takim të madh mëngjes në shtator. Çdo nominuar dhe punëdhënës tij ose të saj janë të ftuar. Nëse një fitues të lartë apo jo, dikush emëruar konsideron atë një nder i vërtetë.

Gati për të propozuar dikush? Vizito faqen e internetit VCB për të lexuar të plotë përshkrimin e programit dhe kriteret, atëherë ndiqni lidhjen në fund të faqes.

Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Ju jeni gjyqtarët më të mirë se si miqësore dhe mbështetës destinacioni ynë është.

Tagged me: , , ,
Posted në blog