Блог Архива

Вкусот на градот наспроти Вкусот на острови

Да, тоа е битката на "вкусови". Вкусот на Градскиот 2013 година, (Форт Маерс стил) ќе го започне натпреварот со 31-годишниот поставувањето на овој настан Недела, 3 Ноември од 11:00-05:00. Се движат од центарот на градот ...

Тагирани со: , , ,
Објавено во блог пост