JN "דינג" יקירתי מתוכנן פתיחה מחדש

בדיוק בזמן לימי דרלינג דינג, מקלט חיות בר הכונן ייפתח מחדש ב -1 באוקטובר בחגיגת פתיחה גדולה. הכונן כבר רוצף מחדש למעבר חלק יותר על ידי נהגים ורוכבי אופניים. בואו למטה! ליהנות מהאירוע ולנצל את מערב הרוח Inn עסקות לינה מיוחדת.

שתויגו עם:
פורסם בבלוג הודעה