Sanibel Music Festival - Spremi ožujka za glazbu

Oh, uzbuđenja! To je samo dva tjedna do 2013 verzija onoga što je dragi Sanibel glazbena tradicija već 25 godina - Music Festival Sanibel.

Trio Cavatina Prvi nastup na 26. godišnjem Sanibel Music Festival održava se u subotu, 2. ožujka na Sanibel Saborna crkva. Trio Cavatina, čine tri talentiranih žena glazbenika - Violinist Harumi Rhodes, violončelist Priscilla Lee i pijanist Ieva Jokubaviciute - izvest će Beethovenovu klavirski trio Op. 1. broj 1 u E-duru, Faure je klavirskog trija u d-molu, op. 120 i Ravelov je klavirski trio u a-molu. Predstava će početi u 20:00.

Nadamo se da ćemo to i ostatak sezone rasporedu. Kao što su mnogi od naših godišnjih gostima kod West Wind Inn kažu, "Save ožujka za glazbu." Što je s tobom?

Tagged with: , , ,
Objavljeno u blogu