فوق العاده ها

نرخ اتاق شروع در 225 دلار در شب شکر گزاری

اقامت بین چهارشنبه نوامبر 26 و شنبه، 29 نوامبر تا دریافت امتیازات ویژه برای هفته خود را در TRUE سنیبل، فلوریدا نرخ ویژه برای هفته شکرگزاری، 11/26/14 - 11/29/14. نرخ متفاوت در نوع اتاق، تاریخ، و مدت اقامت است. نرخ اتاق با تخفیف فقط برای 3 شب اقامت و یا بیشتر در دسترس است.  

اینجا را کلیک کنید به کتاب آنلاین

پاسخ