عرشه فوقانی

لباس شنا دوستانه ما ویژگی های کنار استخر و نوار طراوت نوشیدنی ها (از جمله آبجو، شراب و نوشیدنی های استوایی منجمد شده)، یک منوی کامل ناهار، پیتزا و بستنی.

_2973256720 باز کردن روزانه - آب و هوا اجازه - از 11:00-20:00.
2:00 هر روز - ناهار از ساعت 11:30 در خدمت
_3125829100 برای HAPPY HOUR به ما بپیوندید هر جمعه، این برنامه شامل موسیقی زنده و کوکتل نصف قیمت از 5:00-18:30