عرشه فوقانی

لباس شنا دوستانه ما ویژگی های کنار استخر و مطالعه نوار طراوت نوشیدنی (از جمله آبجو، شراب و نوشیدنی استوایی منجمد)، یک منوی کامل ناهار، پیتزا و بستنی.


باز کردن روزانه - آب و هوا اجازه - از 11:00-8:00.
2:00 PM هر روز - ناهار از ساعت 11:30 در خدمت

برای یک ساعت یک مبارک به ما بپیوندید هر جمعه، شامل موسیقی زنده و کوکتل نصف قیمت از 5:00-6:30