شکرگزاری در غرب باد مسافرخانه

NormandieSeaside مهمان غرب باد مسافرخانه بیش از شکرگزاری یک انتظار درمان خاص! شما خواهید بود در راه رفتن از راه دور به یک رستوران بزرگ خدمت در شکرگزاری.

ما در حال در اینجا از زبان. آنها از 3:30 بعد از ظهر خدمت به 7:30 بعد از ظهر در روز شکرگزاری.

رزرو در این تعطیلات بالا تقاضا مورد نیاز - لطفا EXT به تماس بگیرید. 310.

امیدواریم که به شما وجود دارد را ببینید! همه ما خیلی به خدا را شکر.

برچسب گذاشته شده توسط: ، ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال