شکرگزاری در غرب باد مسافرخانه

NormandieSeaside مهمان غرب باد مسافرخانه بیش از شکرگزاری یک انتظار درمان ویژه! شما خواهید بود در راه رفتن از راه دور به یک رستوران بزرگ خدمت در شکرگزاری.

ما در اینجا از زبان. آنها از 3:30 بعد از ظهر خدمت تا 7:30 در روز شکرگزاری.

رزرو در این تعطیلات بالا تقاضا مورد نیاز - لطفا داخلی تماس بگیرید. 310.

امیدواریم که برای شما وجود دارد را ببینید! همه ما خیلی به خدا را شکر.

برچسب گذاشته شده توسط: ، ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال