نگاهی به اطراف

غرب باد مسافرخانه ارائه می دهد ساعت بی پایان از سرگرم کننده و آرامش رفت و آمد مکرر در سطح را به سفر خود را به سنیبل، فلوریدا جزیره یکی به یاد داشته باشید. شنا در آب گازدار از ما استخر گرم بزرگ و یا به چالش خود را به بازی تنیس یا هیئت مدیره زدن.

نگاهی به قدم زدن در امتداد لبه آب و لذت بردن از چیدن تا صدف های عجیب و غریب در مایل از شن و ماسه سفید سواحل . دراز بکش و در خورشید توسط استخر و یا یکی از sundecks ما. آرامش و در یک نشستن صندلی ساحل در حالی که مواد شستشو گشت و گذار دور مراقبت کنید.

لذت بردن از استخر سمت یک غذای سبک و یا تنقلات در بالا نوار کنار استخر و مطالعه دک ما و یا ناهار خوردن در ما میخانه NORMANDIE ساحلی.

کاوش زمینه ما و کشف یک باغ پروانه و کوی حوض و یا اجاره دوچرخه و را خاموش همراه سنیبل، فلوریدا 21 مایل از مسیرهای دوچرخه سواری.

پاسخ