آرشیو وبلاگ

طعم از شهر در مقابل طعم جزایر

بله، این نبرد از "طعم" است. طعم شهر 2013، (فورت مایرز سبک) آن شروع خواهد شد بازی با مرحله بندی 31 سالانه این رویداد در یکشنبه، نوامبر 3 از 11:00-05:00. این حرکت از مرکز شهر ...

برچسب گذاشته شده توسط: ، ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال