سکسی Sanibel

با عرض پوزش برای کسی را دست انداختن risque در تیتر.

اما آن مرتبط است. خوانندگان خلاصه سواحل فورت مایرز و Sanibel به 9 قسمت را تعطیلات جذاب خود را نامگذاری کرده است.

از آنجا که سواحل Sanibel بهترین هستند، و غرب باد مسافرخانه است TRUE SANIBEL ، با ساحل آرام ... خوب، شما می دانید که این رفتن.

خوانندگان تشکر خلاصه

نوشته شده در وبلاگ ارسال

پاسخ دهید