سلام تعطیلات از غرب باد مسافرخانه

به عنوان هانوکا می آید به نزدیک و فصل کریسمس بازدید زمین تب، همه ما در غرب باد مسافرخانه می خواهید تعطیلات مبارک.
ممکن است شادی بزرگ برای شما در این سال زمان متعال آمده است.

برچسب گذاشته شده توسط: ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال