با سلام تعطیلات از غرب باد مسافرخانه

به عنوان هانوکا می آید به نزدیک و بازدید فصل کریسمس زمین تب، همه ما در غرب باد مسافرخانه می خواهید تعطیلات شاد.
ممکن است شادی بزرگ برای شما در این سال هم متعالی است.

برچسب گذاشته شده توسط: ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال