بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

kki ماتسوموتو، هنرمند Sanibel احترام، گذشته است

بازدید کننده به طور منظم به و ساکنان جزیره Sanibel را هنر متمایز Ikki ماتسوموتو در جزیره های متعدد و دیگر مکان های جنوب غربی فلوریدا دیده اند. او برای تلطیف تصاویر از پرندگان، sealife و مناظر نیمه گرمسیری بازتابی از طبیعت در شناخته شده بود ...

ارسال شده در دستهبندی نشده