بایگانی ماهیانه: ژانویه 2014

kki ماتسوموتو، هنرمند سنیبل، فلوریدا احترام، تصویب کرده است

آخرین بازدید منظم و ساکنان جزیره سنیبل، فلوریدا می هنر متمایز Ikki ماتسوموتو در جزیره های متعدد و مکان های دیگر جنوب غربی فلوریدا دیده اند. او برای تصویر تلطیف پرندگان، sealife و مناظر نیمه گرمسیری بازتابی از ماهیت در شناخته شده بود ...

نوشته شده در دستهبندی نشده