بایگانی ماهیانه: ژوئیه 2013

Upcycle! هنر متحرک

هنگامی که هنر در دیدار طبیعت، این چیزی است که آن را مانند به نظر می رسد، به عنوان "دینگ" جامعه و گفتم ارائه جشنواره هنر جدید به نفع JN "دینگ" عزیزم پناهگاه ملی حیات وحش. نام "Upcycle! هنر متحرک "، این ایده از این رویداد مراسم تحلیف است ...

برچسب گذاشته شده توسط: ، ، ،
نوشته شده در وبلاگ ارسال