Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2012

Ετήσια 4η Ιουλίου πυροτεχνήματα εμφανίζει σε Νήσος

Μετά από δύο χρόνια άντληση κεφαλαίων αγώνα, ο ετήσιος 4 Ιουλίου επίδειξη πυροτεχνημάτων για Νήσος θα manged από το Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο Θεός να τους ευλογεί και ο Παρουσιάζοντας Χορηγός φέτος - John & John Jay στο R ...

Καταχωρήθηκε στο Blog Post