West Wind Inn Newsletter

Termes i Condicions del Sorteig: Només una entrada permesa per adreça de correu electrònic en qualsevol trimestre donat. (Gen / febrer / Mar, abril / maig / juny, juliol / agost / setembre, octubre // novembre / desembre). Es purguen les entrades duplicades. Els participants han de tenir 21 anys d'edat o més. Els guanyadors anteriors no són elegibles per guanyar de nou. Setmana gratuït inclou 7 nits en una piscina amb vistes les habitacions de l'West Wind Inn, en funció de l'espai disponible, a partir de l'1 de maig al 20 de desembre Qualssevol despeses de transport, o les despeses d'aliments i begudes, mentre que al West Wind Inn, no estan inclosos i són la responsabilitat personal del guanyador. El guanyador haurà de notificar West Wind Inn (wwinn@WestWindInn.com) que ell / ella ha rebut la notificació de l'obra guanyadora en les dues setmanes següents a la notificació. El premi no és transferible, no pot combinar-se amb cap altra premis, ofertes o promocions i ha d'usar dins dels 24 mesos de l'adjudicació. Els guanyadors seran notificats per correu electrònic a la qual va utilitzar per registrar-se. El fet de no llegir el seu correu electrònic podria portar a passar per alt l'anunci. Si no podem arribar per correu electrònic, ens reservem el dret d'atorgar el premi a un altre participant. El premi no té valor en efectiu.